Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Nieuwsbrief

Weet wat er speelt bij jouw vereniging. Meld je aan voor de wekelijkse nieuwsbrief.


Typ bovenstaande code over.

Voortgang nieuwbouw

Werkzaamheden voorterrein sportpark
 
De bouwcommissie van SJC wordt soms verrast door het tempo dat bij de nieuwbouw wordt gehanteerd. Afgelopen woensdag kregen we ineens de mededeling dan de aannemer voor het civiele werk, Antea, sneller zou beginnen met de aanleg van de toegangsstraat naar de nieuwbouw.
Dat betekende dat de tochtsluis aan de tijdelijke huisvesting op donderdag 17 maart verwijderd diende te worden. En warempel er stonden weer een aantal vrijwilligers klaar om dit klusje te klaren. Met behulp van Antea en de Gebr. Van der Putten is de tochtsluis binnen één dag verwijderd.
En toen de vrijdag door Antea is het gehele terras voor de tijdelijke huisvesting verwijderd. Een terras dat elk weekend een belangrijke functie bekleed.



Aan het einde van de middag heeft de bouwcommissie met behulp van Wil v.d. Zalm een nieuw tijdelijk terras gemaakt dat in het weekend gebruikt kan gaan worden, zolang het nog nodig is.



En daarnaast wordt met man en macht gewerkt om de nieuwbouw zo snel mogelijk gereed te krijgen. Aannemer Antea is gestart met de taluds aan te leggen. Er komt een trap naar het clubgebouw aan de kant van de velden 2 en 3, een trap aan de kant van veld 4 (het huidige hoofdveld) en de hoofdtrap aan bij de hoofdentree.
De taluds worden voorzien van helmbeplanting en hiermee wordt aan het einde van de maand begonnen.


 
Bij het gebouw wordt zichtbaar dat de plafondbeplating onder het afdak wordt gemaakt. En de definitieve, zwarte, dakrand wordt aangebracht. Aan de zijde van de tribune is dit inmiddels gereed.
En binnen, daar wordt nog steeds hard gewerkt. Maar sinds kort is er ook een schoonmaakploeg actief, waarmee duidelijk wordt dat het einde van de bouw nadert.
 
De aannemer en de gemeente zijn nog steeds druk in overleg wanneer het gebouw in gebruik kan worden genomen. Wij als bouwcommissie beginnen langzaam maar zeker het geloof er in te krijgen dat dit nog in april gaat gebeuren.
 
 
Bouwcommissie SJC